Mine of Aproaerema anthyllidella on Medicago cf lupulina
Mine of Aproaerema anthyllidella on Medicago cf lupulina
Image: © Steve Wullaert (Bladmineerders van Europa)
Mine of Aproaerema anthyllidella on Medicago cf lupulina Mine of Aproaerema anthyllidella on Medicago cf lupulina
Click thumbnail to enlarge