Mine of Aulagromyza cornigera on Lonicera
Mine of Aulagromyza cornigera
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Aulagromyza cornigera Mine of Aulagromyza cornigera on Lonicera periclymenum Mine of Aulagromyza cornigera
Click thumbnail to enlarge