Mine of Aulagromyza hendeliana on Lonicera periclymenum
Mine of Aulagromyza hendeliana on Lonicera periclymenum
Image: © Rob Edmunds (British Leafminers)
Mine of Aulagromyza hendeliana Mine of Aulagromyza hendeliana on Lonicera periclymenum Mine of Aulagromyza hendeliana on Lonicera periclymenum Mine of Aulagromyza hendeliana on Lonicera periclymenum
Click thumbnail to enlarge