Mine of Aulagromyza heringii on Fraxinus excelsior
Mine of Aulagromyza heringii on Fraxinus excelsior
Image: © David Manning (British leafminers)
Mine of Aulagromyza heringii on Fraxinus excelsior Mine of Aulagromyza heringii on Fraxinus excelsior Mine of Aulagromyza heringii on Fraxinus excelsior Aulagromyza heringii Aulagromyza heringii Aulagromyza heringii
Click thumbnail to enlarge