Mine of Aulagromyza luteoscutellam
Mine of Aulagromyza luteoscutellata
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Aulagromyza luteoscutellata on Lonicera periclymenum Mine of Aulagromyza luteoscutellata on Lonicera xylosteum Mine of Aulagromyza luteoscutellata on Lonicera
Click thumbnail to enlarge