Mine of Aulagromyza populicola
Mine of Aulagromyza populicola
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Aulagromyza populicola Mine of Aulagromyza populicola Mine of Aulagromyza populicola Mine of Aulagromyza populicola
Click thumbnail to enlarge