Mine of Aulagromyza tremulae
Mine of Aulagromyza tremulae
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Aulagromyza tremulae Mine of Aulagromyza tremulae Mine of Aulagromyza tremulae Mine of Aulagromyza tremulae
Click thumbnail to enlarge