Mine of Aulagromyza tridentata on Salix
Mine of Aulagromyza tridentata
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Aulagromyza tridentata on Salix Mine of Aulagromyza tridentata on Salix alba Mine of Aulagromyza tridentata on Salix alba
Click thumbnail to enlarge