Mine of Caloptilia azaleella on Rhododendron
Mine of Caloptilia azaleella
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Caloptilia azaleella on Rhododendron Mine of Caloptilia azaleella on Rhododendron Mine of Caloptilia azaleella on Rhododendron Mine of Caloptilia azaleella on Rhododendron
Click thumbnail to enlarge