Mines of Chromatomyia 'atricornis' on Sonchus olearaceus
Mines of Chromatomyia 'atricornis' on Sonchus olearaceus
Image: © Willem Ellis (Bladmineerders van Europa)
Mine of Chromatomyia atricornis Mines of Chromatomyia 'atricornis' on Sonchus olearaceus Mines of Chromatomyia 'atricornis' on Sonchus olearaceus Mines of Chromatomyia 'atricornis' on Sonchus olearaceus Chromatomyia "atricornis"
Click thumbnail to enlarge