Mine of Chromatomyia ramosa
Mines of Chromatomyia ramosa
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Chromatomyia ramosa Mine of Chromatomyia ramosa Mine of Chromatomyia ramosa Dipsacus pilosus
Click thumbnail to enlarge