Case of Coleophora alnifoliae on Alnus glutinosa
Case of Coleophora alnifoliae on Alnus glutinosa
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Case of Coleophora alnifoliae on Alnus glutinosa Case of Coleophora alnifoliae on Alnus glutinosa Case of Coleophora alnifoliae on Alnus glutinosa Case of Coleophora alnifoliae on Alnus glutinosa Case of Coleophora alnifoliae on Alnus glutinosa
Click thumbnail to enlarge