Mines of Ectoedemia erythrogenella on Rubus fruticosus
Mines of Ectoedemia erythrogenella on Rubus fruticosus
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mines of Ectoedemia erythrogenella on Rubus fruticosus Mines of Ectoedemia erythrogenella on Rubus fruticosus Mines of Ectoedemia erythrogenella on Rubus fruticosus Mines of Ectoedemia erythrogenella on Rubus fruticosus
Click thumbnail to enlarge