Mine of Elachista gangabella
Mine of Elachista gangabella
Image: © Ian Thirwell (British leafminers)
Mine of Elachista gangabella Mine of Elachista gangabella Larvae of Elachista gangabella
Click thumbnail to enlarge