Mine of Epermenia chaerophyllella on Anthriscus
Mine of Epermenia chaerophyllella on Heracleum sphondylium
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Epermenia chaerophyllella on Heracleum sphondylium Mine of Epermenia chaerophyllella on Anthriscus Mine of Epermenia chaerophyllella on Anthriscus Mine of Epermenia chaerophyllella
Click thumbnail to enlarge