Mine of Eriocrania sangii on Betula
Mine of Eriocrania sangii on Betula
Image: © Kees Boele (Bladmineerders van Europa)
Mine of Eriocrania sangii on Betula Mine of Eriocrania sangii on Betula pendula Mine of Eriocrania sangii on Betula Mine of Eriocrania sangii on Betula Mine of Eriocrania sangii on Betula
Click thumbnail to enlarge