Heterarthrus vagans larva,  dorsal
Heterarthrus vagans larva, dorsal
Image: © Willem Ellis (Bladmineerders van Europa)
Heterarthrus vagans larva,  dorsal Heterarthrus vagans larva,  ventral Heterarthrus vagans larva,  ventral
Click thumbnail to enlarge