Mine of Liriomyza pascuum on Euphorbia sp.
Mines of Liriomyza pascuum on Euphorbia sp.Image: © Brian Pitkin
Mine of Liriomyza pascuum on Euphorbia sp. Mine of Liriomyza pascuum on Euphorbia sp. Mine of Liriomyza pascuum on Euphorbia sp. Mine of Liriomyza pascuum on Euphorbia sp.
Click thumbnail to enlarge