Mine of Mompha raschkiella on Chamaerion angustifolium
Mine of Mompha raschkiella on Epilobium angustifolium
Image: © Rob Edmunds (British leafminers)
Mine of Mompha raschkiella on Chamaerion angustifolium Mine of Mompha raschkiella on Chamaerion angustifolium Mine of Mompha raschkiella on Chamaerion angustifolium Mine of Mompha raschkiella on Epilobium angustifolium Mine of Mompha raschkiella on Epilobium angustifolium
Click thumbnail to enlarge