Phyllonorycter quercifoliella pupa
hyllonorycter quercifoliella pupa
Image: © Willem Ellis (Bladmineerders van Europa)
Phyllonorycter quercifoliella pupa Phyllonorycter quercifoliella pupa,  cremaster,  dorsal Phyllonorycter quercifoliella pupa,  cremaster,  lateral
Click thumbnail to enlarge