Mine of Phytomyza bipunctata on Echinops sp.
Mine of Phytomyza bipunctata on Echinops sp
Image: © Rob Edmunds. (British leafminers)
Mine of Phytomyza bipunctata on Echinops sp. Mine of Phytomyza bipunctata on Echinops sphaerocephalus
Click thumbnail to enlarge