Mine of Phytomyza obscurella on Aegopodium podagraria
Mine of Phytomyza obscurella on Aegopodium podagraria
Image: © Brian Pitkin
Mine of Phytomyza obscurella on Aegopodium podagraria Mine of Phytomyza obscurella on Aegopodium podagraria Mine of Phytomyza obscurella on Aegopodium podagraria
Click thumbnail to enlarge